top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

מיתוג אירועים

כאן תוכלו למצוא דוגמאות לחבילות מיתוג ופריטים ממותגים שעיצבתי.
חבילת המיתוג נבנית בהתאמה לכל לקוח, ויכולה לכלול את הפריטים הבאים (חוץ מהזמנה):
שלט כניסה / שלטי אווירה (לעמדות התרעננות, עמדת ברכות וכו׳) / תפריט אישי או למרכז השולחן / פתק תודה / פתק הושבה / מסגרת למגנט / מספרי שולחן / מדבקות / פלייסמנטים / חבקים למפיות.

bottom of page